Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η υφιστάμενη κατάσταση στην οδό Λεωνίδου έχει ως εξής:

•           Ο διατιθέμενος χώρος οδοστρώματος που είναι της τάξεως των 8.00 – 10.00μ, ακόμη και για διπλής κατεύθυνσης δρόμο έχει μεγάλο πλάτος, το οποίο όμως απαξιώνεται διότι λόγω της ελειπούς οργάνωσης της κυκλοφορίας, γίνεται στάθμευση και από τις δύο πλευρές – πολλές φορές και διπλή- με αποτέλεσμα την δυσκόλευση της διόδου, την δημιουργία κυκλοφοριακού προβλήματος, ηχορύπανσης, ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης λόγω της άνευ λόγου επιμήκυνσης του χρόνου διελευσης των οχημάτων, αλλά και σταματήματος- επανεκκίνησης αυτών.

•           Το περιβαλλοντολογικό – αισθητικό πρόβλημα εντείνει το άναρχο παρκάρισμα επί των πεζοδρομίων, το οποίο δημιουργεί πρόβλημα ασφάλειας στους πεζούς , δυσχέρεια προσπελασιμότητας και καταστρέφει πλήρως την ωραία αντιληπτική εικόνα κεντρικού δρόμου, αλλά με έντονα χαρακτηριστικά «γειτονιάς» –

« κοινωνικού χώρου », που θα μπορούσε να έχει η οδός Λεωνίδου, λόγω κυρίως των μεγάλων πεζοδρομίων που διαθέτει από τον αρχικό Πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης της Σπάρτης.

•           Ο χώρος κίνησης – στάσης πεζών, αστικού εξοπλισμού και φύτευσης, είναι υπολειπόμενος χώρος αντί να είναι κυρίαρχος και ανθρωποκεντρικά σχεδιασμένος.

Με το έργο της ανάπλασης θα εξασφαλιστούν:

-Φαρδιά πεζοδρόμια για απρόσκοπτη κίνηση των πεζών

-Ζώνη απρόσκοπτης πορείας ατόμων μειωμένης κινητικότητας (Α.Μ.Κ.) και στοιχείων διευκόλυνσης (ράμπες κ.α)

-Πλακόστρωση με αντιολισθηρό δάπεδο

– Εκ νέου διευθέτηση απορροής όμβριων

– Δημιουργία συγκεκριμένων χώρων στάθμευσης

– Σχεδιασμός των ορίων πεζοδρομίων-κράσπεδα με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται δύσκολη η στάθμευση επί των πεζοδρομίων

– Εμπλουτισμός υπάρχοντος πρασίνου

– Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων με χρήση λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και »προσανατολισμένου» φωτισμού

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις