Αρχική ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

ΥΠΟΕΡΓΟ 1

Η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Καλαμάτας περιλαμβάνει την πεζοδρόμηση τμήματος μήκους 75,00 μ της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού, τη διατήρηση της κατά μήκος ευθύγραμμης πορείας της οδού Αριστομένους, την κατασκευή ποδηλατόδρομου, την κατασκευή χώρων πρασίνου, την δημιουργία υδάτινου στοιχείου στο βόρειο τμήμα της πλατείας, την ορθή χωροθέτηση κατασκευών στον χώρο και την επίτευξη μιας ικανοποιητικής στάθμης φωτισμού.

 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Η κατασκευή του Υποέργου 2 από την ΔΕΗ θα έχει σαν αποτέλεσμα την τροφοδότηση με ρεύμα των εγκαταστάσειων Φωτισμού της Πλατείας της Εγκατάστασης Σιντριβανιού και της κάλυψης των αναγκών των εορταστικών εκδηλώσεων