Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Νέα Πελοπόννησος

Print

ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ” ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ “ΟΣΑΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ”.

Παρόμοιες Αναρτήσεις