Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Α) ΜΑΡΤΥΡΑ ΛΕΩΝΙΔΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΧΑΙΟΥ,...

ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Α) ΜΑΡΤΥΡΑ ΛΕΩΝΙΔΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΧΑΙΟΥ, Β) Β’ ΚΡΑΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΡΑΝΕΙΟ» ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

 

Οι δύο ναοί που περιλαμβάνονται στη πράξη βρίσκονται στο Δήμο Κορινθίων του Νομού Κορινθίας. Η παλαιοχριστιανική βασιλική του μάρτυρα Λεωνίδη βρίσκεται στην περιοχή «Διαβατίκι», στο Λέχαιο Δήμου Κορινθίων, πάνω στο δυτικό βραχίονα του αρχαίου λιμανιού, εντός αρχαιολογικής ζώνης απόλυτης προστασίας, βόρεια του οδικού άξονα Κορίνθου – Πατρών (παλαιά εθνική οδός), δυτικά της Κορίνθου.

Εδώ οι εργασίες περιλαμβάνουν: καθαρισμό και αποκατάσταση της τοιχοποιίας, απομάκρυνση παλαιάς περίφραξης, αποκάλυψη αρχικού δαπέδου και περισχοίνιση όπου σώζεται, επίχωση όπου δεν σώζεται, αναστήλωση δύο κιόνων της νότιας κιονοστοιχίας, φύτευση στα βόρεια του κτηρίου, κατά μήκος της εξωτερικής πορείας.

Η Βασιλική Β’, γνωστή ως «Βασιλική Κρανείου» από την ομώνυμη θέση της Αρχαίας Κορίνθου, βρίσκεται εντός των τειχών της Αρχαίας Κορίνθου. Εδώ οι εργασίες περιλαμβάνουν: αποκατάσταση  και καθαρισμό της τοιχοποιίας, πρόβλεψη ρύσεων και κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου, κατασκευή περίφραξης, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας,  παροχή ύδρευσης για την προστασία του μνημείου από ενδεχόμενη πυρκαγιά, κατασκευή ξύλινου φυλακίου κοντά στην είσοδο α΄,  κατασκευή και τοποθέτηση σχάρας στα  φρεάτια.

Κοινές εργασίες στα δύο μνημεία είναι η καταγραφή και αποτύπωση των εργασιών και ευρημάτων, δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων, δημιουργία πορείας επισκεπτών και στάσεις με ενημερωτικές πινακίδες

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις