Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Πρόκειται να κατασκευαστούν στην πόλη της Καλαμάτας νέοι αγωγοί ύδρευσης καθώς και να αντικατασταθούν παλαιοί που εμφανίζουν συνεχείς βλάβες . Το συνολικό μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστούν ανέρχεται στα 29,738 Km. Από αυτά  τα 20,738 Km αφορούν σε δίκτυα αγωγών με διατομές από D  160 έως D 400 ενώ τα υπόλοιπα 9 Km σε δίκτυα αγωγού D 90.

Επί πλέον θα πραγματοποιηθούν και οι συνδέσεις των  ακινήτων τα οποία είναι συνδεδεμένα με τους αγωγούς που αντικαθίστανται.

Παρόμοιες Αναρτήσεις