Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ...

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΛΕΒΕΝΤΑΙΝΑΣ)

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το Κάστρο της Καρύταινα κτίσθηκε γύρω στα μέσα του 13ου αιώνα από τους Φράγκους για τον έλεγχο της βορειοανατολικής Αρκαδίας. Η αποκατάσταση της διαδρομής και των σημαντικών κτισμάτων στις πλαγιές του λόφου και η μελλοντική σύνδεσή του με σημαντικά κτίσματα εντός του οικισμού θα συμβάλλουν στην ενσωμάτωση του αρχαιολογικού χώρου στη σύγχρονη ζωή του οικισμού.

Το έργο που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνει:

1.         Διαμόρφωση του μονοπατιού Κάστρου Καρύταινας. Στην αρχή της διαδρομής θα κατασκευαστεί λιθόκτιστο κτίσμα με κεραμοσκεπή το οποίο θα περιλαμβάνει φυλάκιο και χώρους W.C. κοινού, εμβαδού 50τ.μ., ενώ θα τοποθετηθούν καθιστικά, ενημερωτικές πινακίδες και θέσεις θέασης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

2.         Συντήρηση και στερέωση Ιερού Ναού Παναγίας του Κάστρου Καρύταινας (προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης των οικοδομικών προβλημάτων και παρεμβάσεις για την αισθητική αναβάθμιση της εικόνας του μνημείου)

3.         Στερέωση οικίας Κολοκοτρώνη στο Κάστρο Καρύταινας

4.         Στερέωση και Αποκατάσταση του βυζαντινού πύργου (ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΟΓΙΑΝΝΗ) στο Κάστρο Καρύταινας.

5.         Αποκατάσταση του πύργου της Λεβένταινας στην Καρύταινα.

6.         Στο εσωτερικό του Κάστρου θα γίνουν εκτεταμένοι καθαρισμοί από την βλάστηση, διαμόρφωση διαδρομών περιήγησης και τοπικών στερεώσεων ετοιμόρροπων λίθων για την προστασία των επισκεπτών.

7.     Παραγωγή αρχαιολογικού οδηγού σε έντυπη μορφή (και σε μορφή breil) και δίγλωσσο πληροφοριακό φυλλάδιο με αναφορά στην αρχαιολογική, αρχιτεκτονική και φωτογραφική τεκμηρίωση των μνημείων και των ευρημάτων και τις εργασίες που υλοποιήθηκαν σ’ αυτά, τοποθέτηση δύο ενημερωτικών πινακίδων.

Παρόμοιες Αναρτήσεις