Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

 

Ο αρχαιολογικός  χώρος του Ορχομενού βρίσκεται κοντά στο Δ.Δ. Λεβιδίου (Δήμου Τρίπολης) του Νομού   Αρκαδίας. Η παρούσα πράξη  αφορά στην οχυρωμένη ακρόπολη και στα μνημεία που περιλαμβάνει.

 

Οι προγραμματισμένες δράσεις  αφορούν

 

α. στην βελτίωση και αξιοποίηση του υπάρχοντος δικτύου αποστράγγισης όμβριων υδάτων στο αρχαίο θέατρο,

 

β. στο λεπτομερή καθαρισμό και αποψίλωση από τη βλάστηση σε όλη την έκταση του υπό ανάδειξη χώρου,

 

γ. στον επιφανειακό καθαρισμό των μνημείων από τις φυσικές επιχώσεις και τη βλάστηση,

 

δ. στη διενέργεια  δοκιμαστικών ανασκαφικών τομών για την τεκμηρίωση της χρονολόγησης των μνημείων, όπου κρίνεται απαραίτητο,

 

ε. στην περισχοίνιση των μνημείων,

 

στ. στην επίστρωση του άμεσου χώρου ή του εσωτερικού των αρχαίων μνημείων με ειδικό εδαφικό υλικό (καβριάς),

 

ζ. στην κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης

 

η. στη διαμόρφωση κεντρικής εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, με δυνατότητα πρόσβασης και από τα Α.μ.Ε.Α., και με χρήση ειδικού τύπου αμαξιδίου

 

θ. στην εγκατάσταση κτηρίου φυλακίου – εκδοτηρίου εισιτηρίων με βοηθητικές λειτουργίες

 

ι. στην αντικατάσταση της παλαιάς περίφραξης στο αρχαίο θέατρο και στο βουλευτήριο,

 

ια. στην ανάδειξη και ολοκλήρωση του υφιστάμενου δικτύου επισκεπτών

 

ιβ. στην εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης και πληροφόρησης και στην έκδοση αρχαιολογικού οδηγού, ενημερωτικού τρίπτυχου.

 

Σημειώνεται ότι από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της τέως Νομαρχίας και νυν Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας έχει κατασκευαστεί και έχει παραδοθεί προς χρήση χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

 

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις