Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας πόλης της Μαντινείας βρίσκεται 13 χλμ βόρεια της Τρίπολης στο Νομό Αρκαδίας. Οι επεμβάσεις της παρούσας πράξης για την ανάδειξη του αφορούν στην Αγορά με τα δημόσια οικοδομήματα, σε μικρά τμήματα του αρχικού πολεοδομικού ιστού και σε τμήμα του τείχους της αρχαίας πόλης.

 

Οι εργασίες  αφορούν:

 

α. στην βελτίωση και αξιοποίηση του υπάρχοντος δικτύου αποστράγγισης όμβριων υδάτων,

 

β. στο λεπτομερή καθαρισμό και αποψίλωση από τη βλάστηση σε όλη την έκταση του υπό ανάδειξη χώρου,

 

γ. στον επιφανειακό καθαρισμό των μνημείων από τις φυσικές επιχώσεις και τη βλάστηση,

 

δ. στη διενέργεια  δοκιμαστικών ανασκαφικών τομών για την τεκμηρίωση της χρονολόγησης των μνημείων, όπου κρίνεται απαραίτητο,

 

ε. στην περισχοίνιση των μνημείων με κινητά στοιχεία,

 

στ. στην επίστρωση του άμεσου χώρου ή του εσωτερικού των αρχαίων μνημείων με εδαφικό υλικό,

 

ζ. στη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων,

 

η. στη δημιουργία και διαμόρφωση νέας κεντρικής εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο,

 

θ. στην εγκατάσταση μικρού φυλακείου – εκδοτηρίου εισιτηρίων

 

ι. στην αντικατάσταση της παλαιάς περίφραξης,

 

ια. στη δημιουργία δικτύου διαδρομών για τους επισκέπτες,

 

ιβ. στην εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης και πληροφόρησης και

 

ιγ. στην έκδοση αρχαιολογικού οδηγού και ενημερωτικού τρίπτυχου.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις