Αρχική ΕΡΓΑ Αναβάθμιση και επέκταση ΕΕΛ Καλαμάτας

Αναβάθμιση και επέκταση ΕΕΛ Καλαμάτας

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το έργο αφορά   α) στην αποκατάσταση της δυναμικότητας της ΕΕΛ στο επίπεδο των 120.000 ισοδύναμων κατοίκων ,όπως προέβλεπε ο σχεδιασμός του 1994 και β) στην αναβάθμιση μονάδων της ΕΕΛ Καλαμάτας που είναι λειτουργικά ανεπαρκείς, ώστε  αυτή να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις επεξεργασίας της επόμενης 20 ετίας , έχοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση , τις προοπτικές ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής καθώς και τη διεύρυνση μέσω ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ του δήμου Καλαμάτας.

 

Η αποκατάσταση της δυναμικότητας της ΕΕΛ θα επιτευχθεί  με την αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας αερόβιας χώνευσης της ιλύος  (απαιτείται διπλασιασμός) , της μονάδας λιποσυλλογής-εξάμμωσης  (η υφιστάμενη δεν επαρκεί για τη τελική δυναμικότητα) και του ενδιάμεσου αντλιοστασίου ανύψωσης λυμάτων.

 

Οι μονάδες που πρόκειται να αναβαθμισθούν είναι αυτές της υποδοχής-προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, της εσχάρωσης, της αφυδάτωσης της ιλύος και της απολύμανσης.

 

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις