Αρχική ΕΡΓΑ Στο ΕΣΠΑ με απόφαση Περιφερειάρχη η υδροδότηση του Δήμου Άργους – Μυκηνών...

Στο ΕΣΠΑ με απόφαση Περιφερειάρχη η υδροδότηση του Δήμου Άργους – Μυκηνών από τις πηγές της Λέρνης

Νέα Πελοπόννησος

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 προϋπολογισμού 15.664.533,66

 

Ειδικότερα,

«ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΕΡΝΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  15.664.533,66  και συγχρηματοδοτούμενης  δημόσιας δαπάνης 9.037.628,89 €

 

Το έργο αφορά την αναβάθμιση του υδροδοτικού συστήματος του Καλλικρατικού Δήμου Άργους – Μυκηνών συμπεριλαμβανομένου και μέρους του Δήμου Ναυπλίου (πρώην δήμος Μιδέας), που τροφοδοτείται από τις πηγές Λέρνης και Αμυμώνης, με την κατασκευή δικτύων για την υδροδότηση των δημοτικών ενοτήτων που προσαρτήθηκαν στον Δήμο με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης.

 

Αναλυτικά προβλέπονται τα παρακάτω:

 

Α. Αντικατάσταση του κύριου τροφοδότη μεταφοράς νερού από τις πηγές Λέρνης έως τη Δεξαμενή Αγ. Γεωργίου για την υδροδότηση όλων των πρώην δήμων που συνιστούν τον Καλλικρατικό δήμο Άργους-Μυκηνών και του πρώην δήμου Μιδέας. Το έργο έχει κατασκευαστεί και εκκρεμεί μέρος της αποπληρωμής του. Υπολείπεται η κατασκευή αγωγού Φ500, μήκους 166m προς τη Κεντρική Δεξαμενή του Αγ. Γεωργίου.

Β. Κατασκευή τροφοδότη αγωγού από το Α-Σ Άργους έως τις Δεξαμενές Αγ. Τριάδας και Ν. Ηραίου για την υδροδότηση των Δ.Ε. Μιδέα και Μυκηνών. Το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και εκκρεμεί μέρος της αποπληρωμής του. Υπολείπεται η κατασκευή αγωγού μήκους περίπου 800m.

Γ. Μελέτη συμπληρωματικών έργων και έργων εκσυγχρονισμού για την υδροδότηση των Δ.Ε. Άργους, Μυκηνών, Μιδέας & Κουτσοποδίου. Η μελέτη έχει ανατεθεί και βρίσκεται στη φάση εκπόνησης αυτής.

Δ. Κατασκευή των απαραίτητων έργων που θα προκύψουν από την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης, που αφορούν στην αναβάθμιση του συνολικού ΗΜ εξοπλισμού των έργων υδροδότησης και στην επέκταση των δικτύων διασύνδεσης των Τ.Ε. της Δ.Ε. Μυκηνών.

Ε. Για την επίτευξη των ανωτέρω θα απαιτηθούν επιπλέον υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, αρχαιολογικές έρευνες και τέλος συνδέσεις των έργων με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω.

 

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις