Αρχική ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Π. Τατούλης: «Με υψηλό αίσθημα ευθύνης να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής αναδόχου...

Π. Τατούλης: «Με υψηλό αίσθημα ευθύνης να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής αναδόχου για τα απορρίμματα»

Νέα Πελοπόννησος

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών για το έργο «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου». Η οικονομική επιτροπή ομόφωνα -μετά από αντίστοιχη ομόφωνη σχετική εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού- ενέκρινε την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και των τριών διαγωνιζόμενων που υπέβαλλαν δεσμευτικές προσφορές.

μέσω Δήλωση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, «Με το ίδιο υψηλό αίσθημα ευθύνης να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής αναδόχου της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων» – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.