Αρχική ΕΡΓΑ Π. Τατούλης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΜΠΙΛΑ-ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ

Π. Τατούλης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΜΠΙΛΑ-ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το έργο αφορά την κατασκευή των εργασιών της εγκεκριμένης μελέτης  ( Χωματουργικά, Τεχνικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά , Σήμανση  και Πρασίνου ), για την  κατασκευή  μήκους 2060 μ  στο τμήμα «Κουμπίλα – Λουλούδι» της οδού Τρίπολης – Άστρους.

Παρόμοιες Αναρτήσεις