Αρχική ΕΡΓΑ Π. Τατούλης: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΕΛΛΑΣΙΑ – ΓΕΦΥΡΑ ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ (Γέφυρα...

Π. Τατούλης: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΕΛΛΑΣΙΑ – ΓΕΦΥΡΑ ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ (Γέφυρα ΕΣΠΑ)

Νέα Πελοπόννησος

Print

 

Το έργο αφορά την βελτίωση του οδικού τμήματος  Σελλασία – Γέφυρας Κελεφίνας, μήκους 8,90 χλμ και κατασκευάστηκε στα πλαίσια του προγράμματος Πελοποννήσου 2000 – 2006 (Γ ΚΠΣ) και αποδόθηκε στην κυκλοφορία κατά το Δεκέμβριο 2009. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, κατά το Φεβρουάριο  2010, εκδηλώθηκε βαθιά κατολίσθηση  λόγω αστάθεια του υπεδάφους στην περιοχή του έργου με συνέπεια να υποχωρήσει η οδός περί τη ΧΘ 4+630 και να προκληθούν ζημιές σε διάφορες θέσεις κυρίως υψηλών επιχωμάτων. Στις 12 – 2 -2010 διακόπηκε η κυκλοφορία του νέου οδικού τμήματος και έκτοτε διεξάγεται από την παλαιά Εθνική Οδό, μέσω του οικισμού Βουτιάνων.

Το προτεινόμενο έργο – γέφυρα ΕΣΠΑ αφορά στην προστασία  και αποκατάσταση της οδού από την εκδηλωθείσα βαθιά κατολίσθηση  στην περιοχή του έργου, στην ολοκλήρωση κατασκευής και παράδοση σε πλήρη λειτουργία του νέου οδικού τμήματος Σελλασία – Γέφυρας Κελεφίνας.

Με την αρ. ΔΜΕΟ/4442/δ/613/28 -9 -2010 απόφαση Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ εγκρίθηκε η εκπονηθείσα μελέτη για την αποκατάσταση της κατολίσθησης στη ΧΘ 4+630, ενώ με την αρ. 1888 / 14 -10 -2010 απόφαση ΔΔΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι  μελέτες για την  προστασία του συνόλου του οδικού τμήματος.

Για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην εφαρμογή των ανωτέρω μελετών και την υλοποίηση του υποέργου προτείνεται να συμπεριληφθεί στο έργο – γέφυρα, η πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων.

Παρόμοιες Αναρτήσεις