Αρχική ΕΡΓΑ Π. Τατούλης: ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟ-ΧΑΝΙ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Π. Τατούλης: ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟ-ΧΑΝΙ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Νέα Πελοπόννησος

Logo_Plus TExt_2

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση κατασκευής και παράδοση σε πλήρη λειτουργία του οδικού τμήματος από το χωριό Αρκαδικό μέχρι τη θέση Χάνι Μερκούρη της Εθ. Οδού Ναυπλίου – Λυγουριού, συνολικού μήκους 7.9 χλμ., εκ των οποίων τα 7,4 χλμ είναι νέα διανοιξη , παρακάμπτοντας τους οικισμούς. 

Θα εκτελεστούν οι προβλεπόμενες και απαιτούμενες από τη μελέτη εργασίες (Χωματουργικά, Τεχνικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά , Σήμανση, Οδοφωτισμός κόμβων και Πρασίνου. . Επίσης προβλέπονται μετατοπίσεις ΟΚΩ  και  απαλλοτριώσεις

Παρόμοιες Αναρτήσεις