Αρχική ΕΡΓΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ...

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η προμήθεια αφορά:

1.         ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ (ΤΕΜ. 22)

Οχημα τύπου «τζιπ» καινούργιο, σύγχρονης κατασκευής, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με κίνηση στους τέσσερις (4) τροχούς. 2000cc συνοδευόμενο από φωτεινή και ηχητική σήμανση.

2.         ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΜ. 7)

Το κάθε όχημα πρέπει να είναι σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κλειστού ενιαίου μεταλλικού αμαξώματος φορτηγού τύπου «VAN».

3.         ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΕΜ. 21)

Το κάθε όχημα πρέπει να είναι προϊόν σειράς, καινούργιο, σύγχρονης κατασκευής, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και

κατάλληλο μορφολογικά για αστυνομικό αυ¬τοκίνητο.

4. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΜ. 4 ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΕΜ. 14)

α) ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΤΕΜ. 4)

Η κάθε συσκευή  (RADAR) ελέγχου ταχύτητας  οχημάτων με φωτογραφικό σύστημα  και συγκρότημα  ηλεκτρονικών συσκευών, κατασκευασμένο έτσι ώστε να μπορεί  να εγκατασταθεί σε αυτοκίνητα  της Αστυνομίας και να καταγράφει  ταχύτητες των οχημάτων και εκτυπώσεως.

Β) ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΤΕΜ. 14)

Η κάθε συσκευή θα είναι φορητή με το χέρι, τύπου πιστολιού, η οποία μετά από τη σκόπευση προς το κινούμενο όχημα δίνει με αναγνώριση την ταχύτητα του οχήματος.

5. ΔΙΚΥΚΛΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜ. 21)

Η κάθε υπό προμήθεια δίκυκλη μοτοσικλέτα να είναι καινούργια και ενισχυμένη για Αστυνομική χρήση.

6. ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  (ΤΕΜ. 50) ΚΑΙ  ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ   (ΤΕΜ 56)

Οι Πομποδέκτες αυτοκινήτων  θα είναι σύγχρονης κατασκευής, μελετημένες και κατασκευασμένες για εγκατάσταση επί αυτοκινήτων της Αστυνομίας.

7.  ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΑ  (ΤΕΜ 20)

Φορητή συσκευή μικρών διαστάσεων με θήκη μεταφοράς. Η συσκευή θα παρέχει απ΄ ευθείας ένδειξη του ποσοστού αλκοόλης που υπάρχει στο αίμα του εξεταζόμενου.

Παρόμοιες Αναρτήσεις