Αρχική ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Δ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Δ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η Προτεινόμενη Πράξη αφορά σε εργασίες αντιστήριξης, ασφαλτόστρωσης και διεύρυνσης της παραλιακής οδού η οποία αποτελεί την μοναδική σύνδεση μεταξύ των οικισμών Παραλίας και Μητρόπολης του Δ.Δ. Κυπαρισσίου του Δήμου Μονεμβασιάς, Ν. Λακωνίας. Η περιοχή επέμβασης εκτείνεται σε μήκος περίπου 525 m και πλάτους 5.50 έως 6.00 m. Το έργο χωρίζεται σε δύο ανεξάρτητες υποπεριοχές, την «Α» και την «Γ», σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό που δόθηκε κατά την γεωλογική αναγνώριση στις οποίες θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής πασσαλότοιχου και απλού τοίχου αντιστήριξης αντίστοιχα. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης και βελτίωσης βατότητας του υφιστάμενου οδοστρώματος.

Παρόμοιες Αναρτήσεις