Αρχική ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΒΕΛΙΚΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΒΕΛΙΚΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Βελτίωση οδού Βελίκα – Νεοχώρι και αφορά στη βελτίωση του τμήματος Βελίκα – Νεοχώρι και προβλέπει μικρές βελτιώσεις των γεωμετρικών στοιχείων της υφιστάμενης χάραξης του οδικού αυτού άξονα και για μήκος 2,9 Χλμ., προκειμένου να εξασφαλιστεί ενιαίο πλάτος οδοστρώματος με το έρεισμα 2,25+2,25=5,50 μ. Στα πλαίσια αυτά απαιτούνται εργασίες αποξήλωσης του παλαιού ασφαλτοτάπητα σε όλο το μήκος, κατασκευή οδοστρωσίας στα νέα τμήματα, κατασκευή τοίχων αντιστήριξη, τεχνικά έργα αποστράγγισης και σήμανση της οδού.

Σκοπός της κατασκευής του έργου είναι η βελτίωση της συγκοινωνιακή σύνδεση της Τοπικής Κοινότητας Βελίκας με την Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου και τη σύνδεση του Νεοχωρίου με την Εθνική Οδό Ασπροχώματος – Πύλου, βελτιώνοντας έτσι την πρόσβαση όλης της Δημοτικής Ενότητας Αριστομένους προς την Εθνική Οδό και την παραλία Βελίκας.

Στο προυπολογισμό του έργου συμπεριλαβάνονται δαπάνες για απαλλοτριώσεις  που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την υπάρχουσα κτηματογραφική αποτύπωση και τη μελέτη κτηματολογίου.

Παρόμοιες Αναρτήσεις