Αρχική ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΥΚΑΚΙΑ ΔΡΕΠΑΝΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΥΚΑΚΙΑ ΔΡΕΠΑΝΟ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η οδός Ναύπλιο – Λευκάκια – Δρέπανο – Βιβάρι – Ίρια, όπου  εντάσσεται και το υπό μελέτη τμήμα αποτελεί ουσιαστικά την κυριότερη διέξοδο του Ν. Αργολίδας  προς τα νότια παράλια του. Συγκεκριμένα η μελέτη άρχεται από τον Ι.Κ. της οδού Λευκάκια – Τολό προς Δρέπανο με πέρας το όριο του οικισμού του Δρεπάνου του Δήμου Ασίνης όπου και η είσοδός του. Η οδός χαρακτηρίζεται ως επαρχιακή και εντάσσεται στο δίκτυο επαρχιακών οδών του Ν. Αργολίδας.

 

Στη φάση της κατασκευής θα αποκατασταθεί ο ισόπεδος κόμβος Λευκακίων – Τολού προς Δρέπανο με τη δημιουργία λωρίδας αριστερών στροφών, τη βελτίωση της ορατότητας και τη σχετική πρόβλεψη οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι για την υλοποίηση του έργου μας απαιτούνται μικρά τεχνικά έργα όπως : α) σωληνωτοί οχετοί β) μικρή γέφυρα ανοίγματος 13μ. σε αντικατάσταση της ήδη υπάρχουσας. Η επάρκεια της απορροής ομβρίων, όπως και η ανάγκη κατασκευής μικρών τεχνικών έργων αντιμετωπίστηκε από ειδική υδραυλική υποστηρικτική μελέτη.

Παρόμοιες Αναρτήσεις