Αρχική ΕΡΓΑ Βελτίωση – ανακαίνιση επαρχιακής Οδού Περαχώρας – Λίμνη Βουλιαγμένης

Βελτίωση – ανακαίνιση επαρχιακής Οδού Περαχώρας – Λίμνη Βουλιαγμένης

Νέα Πελοπόννησος

Print

Προβλέπεται, η βελτίωση και διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού έξω από την οικισμό της Περαχώρας και καταλήγει περίπου 900 μ. πριν από τη Λίμνη Βουλιαγμένης μήκους 4.453 χλμ., καθώς και η βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών της οδού, ώστε να καλύπτει της απαιτούμενες προδιαγραφές για την ασφαλή μετακίνηση των δημοτών και τουριστών

Συγκεκριμένα προτείνεται: Μια λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,25 μ. και ασφαλτοστρωμένο έρεισμα 1,00μ. (0,25μ διαγράμμιση οριοθέτησης πλάτους οδοστρώματος και 0,75 μ. έρεισμα). Συνολικο πλάτος δρόμου 8,5 μ.

Όπου η Οριογραμμή του δρόμου είναι σε όρυγμα θα κατασκευασθεί τριγωνική τάφρος βάθους 0,40μ. Στα υψηλά επιχώματα θα τοποθετηθεί στηθαίο ασφαλείας.

Παρόμοιες Αναρτήσεις