Αρχική ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΝΕΩΝ...

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ | ΣΦΕΝΤΟΝΑ,

Νέα Πελοπόννησος

«Πρωτοπόρα η Περιφέρεια Πελοποννήσου πάει σε ένα εγχείρημα που χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία και πίστη στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και το οποίο θα πλαισιώσει τη γενική αναπτυξιακή μας πολιτική ενώνοντας όλες τις δυνάμεις του τόπου απ’ όπου και αν προέρχονται» δήλωσε ο κ. Πέτρος Τατούλης στην συνέχεια.

Το ζητούμενο στη συγκεκριμένη συνεδρίαση κατά τον κ. Τατούλη είναι η εξέταση των διαδικασιών για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση πάνω σ’ ένα εργαλείο που μπορεί να αποβεί χρήσιμο για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Περιφερειάρχης διευκρίνισε ότι η δημιουργία ΕΟΖ δεν αποτελεί την αναπτυξιακή στρατηγική και την προτεραιότητα της Περιφέρειας, αλλά ένα εργαλείο που χρήζει διερεύνησης κατά πόσον είναι χρήσιμο στην Ελληνική ιδιαιτερότητα.

μέσω Ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ | ΣΦΕΝΤΟΝΑ, η ηλεκτρονική εφημερίδα της Κορινθίας.