Αρχική ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ Δημόσια Διαβούλευση για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δημόσια Διαβούλευση για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Με την προκαταρκτική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρώθηκε ένας μεγάλος κύκλος διαβούλευσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και εκκινεί η διαγωνιστική διαδικασία.

Ο κύκλος που έκλεισε ξεκίνησε πριν από έναν περίπου χρόνο όταν παρουσιάστηκε το πρόγραμμά μας που γρήγορα υιοθετήθηκε και επιδοκιμάστηκε από τους Πολίτες της Πελοποννήσου. Με την ανάληψη των καθηκόντων της αιρετής Περιφέρειας το σχέδιο ετέθη σε διαβούλευση με τους δήμαρχους και εξασφαλίσθηκε η μέγιστη δυνατή συναίνεση στις αρχές, τους στόχους και τα απαραίτητα βήματα για την ολοκλήρωσή του.

μέσω Δημόσια Διαβούλευση για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.