Αρχική ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΤΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ Ελευθερία: Η κατανομή των εδρών στους νομούς της Περιφέρειας

Ελευθερία: Η κατανομή των εδρών στους νομούς της Περιφέρειας

Νέα Πελοπόννησος

Η κατανομή αρχίζει από το συνδυασμό Τατούλη ο οποίος παίρνει από 1 έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια, Ακολούθως παίρνει 1 έδρα ο μικρότερος συνδυασμός που δικαιούται έδρα, ο συνδυασμός Μπούκλη, Ακολουθεί η κατανομή έδρας στο συνδυασμό Πετράκου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των εδρών ανάμεσα στους συνδυασμούς που πήραν μέρος στις περιφερειακές εκλογές.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία η κατανομή αρχίζει από το συνδυασμό Τατούλη ο οποίος παίρνει από 1 έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια, δηλαδή από 1 έδρα σε Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία και Μεσσηνία.

Ακολούθως παίρνει 1 έδρα ο μικρότερος συνδυασμός που δικαιούται έδρα, ο συνδυασμός Μπούκλη. Την παίρνει στην Κορινθία όπου και έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων (3.080). και εκλέγεται ο ίδιος.

Ακολουθεί η κατανομή έδρας στο συνδυασμό Πετράκου που την παίρνει στη Μεσσηνία όπου και έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο (5.829). Σειρά παίρνει ο συνδυασμός Γόντικα που παίρνει δύο έδρες:

Στη Μεσσηνία (υπόλοιπο 7.819) και στην Αρκαδία (υπόλοιπο 4.919). Εκλέγονται ο ίδιος, που καταλαμβάνει την έδρα στη Μεσσηνία σύμφωνα με το νόμο καθώς στο νομό πήρε τις περισσότερες ψήφους, και ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Βαγγ. Γούργαρης όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Σειρά παίρνει ο συνδυασμός Δράκου που κέρδισε 16 έδρες και ως εκ τούτου το εκλογικό μέτρο για τον υπολογισμό της κατανομής τους είναι [154.691/16]+1 = 9.668+1 = 9.669.

Στην Αργολίδα έχει 24.160 ψήφους, παίρνει 2 έδρες και μένει υπόλοιπο 3.146 ψήφων. Στην Αρκαδία έχει 19.396 ψήφους, παίρνει 1 έδρα και μένει υπόλοιπο 7.429 ψήφων.

Στην Κορινθία έχει 36.195 ψήφους, παίρνει 3 έδρες και μένει υπόλοιπο 6.296 ψήφων.

Στη Λακωνία έχει 28.503 ψήφους, παίρνει 2 έδρες και μένει υπόλοιπο 3.985 ψήφων.

Στη Μεσσηνία έχει 46.437 ψήφους, παίρνει 4 έδρες και μένει υπόλοιπο 4.974 ψήφων.

Μένουν 4 έδρες για την επόμενη κατανομή που τις κερδίζει σε Αρκαδία, Κορινθία, Μεσσηνία και Λακωνία με βάση τον αριθμό των αχρησιμοποίητων υπολοίπων.

Ετσι παίρνει: 5 έδρες στη Μεσσηνία εκ των οποίων τη μια ο Δ. Δράκος και τη δεύτερη ο Σ. Παναγιωτόπουλος. Στην Κορινθία 4 έδρες εκ των οποίων τη 1 ο Ν. Ταγαράς. Στη Λακωνία 3 έδρες εκ των οποίων τη 1 ο Παν. Φαρλέκας.

Στην Αργολίδα 2 έδρες εκ των οποίων τη 1 ο Βασ. Σωτηρόπουλος. Και στην Αρκαδία 2 έδρες εκ των οποίων τη 1 ο Κ. Μανδρώνης.

Μένουν έτσι 31 έδρες τις οποίες καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του Πέτρου Τατούλη κατά σειρά ψήφων ως εξής: Στη Μεσσηνία 14 – (5+1+1) = 7. Στην Κορινθία 12 – (4+1) = 7. Στην Αργολίδα 9 – 2 = 7. Στην Αρκαδία 8 – (2+1) = 5. Και στη Λακωνία 8 – 3 = 5.

Αναλυτικά οι σύμβουλοι που εκλέγουν οι συνδυασμοί ανά νομό παρουσιάζονται στον πίνακα:

Νομός Πέτρος Τατούλης Δημήτρης Δράκος Νίκος Γόντικας Θανάσης Πετράκος Λάμπρος Μπούκλης Σύνολο
Αργολίδα 7 2 0 0 0 9
Αρκαδία 5 2 1 0 0 8
Κορινθία 7 4 0 0 1 12
Λακωνία 5 3 0 0 0 8
Μεσσηνία 7 5 1 1 0 14
Σύνολο 31 16 2 1

μέσω Η κατανομή των εδρών στους νομούς της Περιφέρειας.